GITD - treść główna

INFORMACJA 27/2005

dot. masy i rozmiarów środków transportowych w Kirgizji

w sprawie wymogów dotyczących mas i rozmiarów środków transportowych realizujących przewozy po drogach Republiki Kirgiskiej w ramach Porozumienia Wspólnoty Niepodległych Państw.

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż paragrafy 1, 2 i 3 niniejszej Informacji precyzują masy i rozmiary środków transportowych dopuszczonych do ruchu po drogach Republiki Kirgiskiej :


§ 1.

Maksymalne wymiary i inne parametry liniowe
środków transportowych


1. Maksymalne wymiary środków transportowych z uwzględnieniem postanowień artykułu 4 Porozumienia nie powinny przekraczać poniższych wartości:

1.1. Maksymalna długość:

samochodu ciężarowego - 12,00 m
autobusu - 12,00 m
przyczepy - 12,00 m
członowego środka transportowego - 20,00 m
autobusu przegubowego - 18,00 m
pociągu drogowego - 20,00 m

1.2. Maksymalna szerokość:

wszystkich środków transportowych - 2,55 m
nadwozi izotermicznych
środków transportowych - 2,60 m

1.3. Maksymalna wysokość - 4,00 m.

2. Maksymalne wymiary środków transportowych podane w p. 1 niniejszego Załącznika obejmują wymiary zdejmowalnych nadwozi oraz opakowań ładunków, w tym kontenerów.

3. Każdy środek transportowy w ruchu powinien zapewniać możliwość zakrętu w obrębie przestrzeni ograniczonej promieniem zewnętrznym 12,50 m i promieniem wewnętrznym 5,30 m.

4. Maksymalna odległość między osią sworznia urządzenia sprzęgowego a tylną częścią zestawu transportowego nie powinna przekraczać 12,00 m.

5. Maksymalna odległość mierzona równolegle do podłużnej osi pociągu drogowego od czołowego zewnętrznego punktu nadwozia lub platformy do ustawienia ładunku za kabiną do tylnego zewnętrznego punktu przyczepy minus odległość między tylną częścią ciągnika i czołową częścią przyczepy nie powinna przekraczać 17,0 m.


6. Maksymalna odległość mierzona równolegle do wzdłużnej osi pociągu drogowego, od czołowego zewnętrznego punktu nadwozia lub platformy do ustawienia ładunku za kabiną do tylnego zewnętrznego punktu naczepy nie powinna przekraczać 16,40 m.

7. Przewożony w nadwoziu środka transportowego ładunek nie powinien wystawać poza tylny zewnętrzny punkt samochodu lub przyczepy więcej niż o 2,00 m.

8. Odległość między tylną osią samochodu ciężarowego i przednią osią przyczepy powinna myć nie mniejsza niż 3,00 m.

9. Mierzona poziomo odległość miedzy osią pary mocowania naczepy i wszystkimi punktami przedniej części naczepy nie powinna przekraczać 2,04 m.

10. Długość środka transportowego powinna być mierzona zgodnie z punktem 6.1. normy ISO 612-1978. Przy pomiarze długości nie są uwzględniane następujące urządzenia zmontowane na środku transportu:

- urządzenia do czyszczenia szyb i fartuchy;
- płytki z oznakowaniem przednie, tylne i boczne;
- urządzenia do plombowania oraz ich ochronne urządzenia;
- urządzenia do mocowania plandeki oraz ich ochronne urządzenia;
- urządzenia do oświetlenia elektrycznego;
- lusterka wsteczne i przyrządy do oglądu przestrzeni za samochodem;
- rurkowe przewody powietrzne;
- długości zaworów i złącz do połączenia z przyczepami lub zdejmowalnymi nadwoziami;
- stopnie prowadzące do nadwozia, podnośnik dla zapasowej opony;
- podnośne platformy, stopnie i inne podobne urządzenia nie przekraczające w pozycji roboczej 200 mm i wykonane tak, aby nie mogły zwiększać maksymalnej masy samochodu określonej przez producenta.

11. Wysokość środka transportu powinna być mierzona zgodnie z punktem 6.3. normy ISO 612-1978. Przy pomiarze wysokości nie należy uwzględniać zmontowane na środku transportu anteny i pantografy w pozycji wysuniętej.
Dla środków transportowych posiadających urządzenie do podniesienia osi należy uwzględniać efekt oddziaływania tego urządzenia.

12. Szerokość środka transportowego powinna być mierzona zgodnie z punktem 6.2. normy ISO 612-1978. Przy pomiarze szerokości nie są uwzględniane następujące urządzenia zmontowane na środku transportowym:

akcesoria do plomb, pieczęci oraz ich osprzęt ochronny;
oprzyrządowanie do mocowania plandeki oraz jego osprzęt ochronny;
przyrządy do wykrycia uszkodzeń opon;
wystające części fartuchów;
osprzęt oświetleniowy;
stopnie, platformy podwieszane i inne podobne wyposażenie, które w pozycji roboczej
wystaje z każdej strony środka transportowego nie więcej niż 10 mm;
kąty stopni mają promień zaokrąglenia nie mniejszy niż 5 mm, a ich brzegi - promień
zaokrąglenia nie mniejszy niż 2,5 mm;
lusterka wsteczne;
wskaźniki ciśnienia w oponach;
wciągane lub chowane w pozycji transportowej stopnie lub drabiny;
zakrzywiona część powierzchni opony wystająca poza punkt jej kontaktu z
powierzchnią drogi.


§ 2.

Maksymalne masy środków transportowych

1. Maksymalna masa środków transportowych nie powinna przekraczać poniższych wartości:

1.1. Samochody ciężarowe:
samochód dwuosiowy - 18 t
samochód trójosiowy - 24 t
samochód trójosiowy mający oś napędową składającą się
z dwóch zestawów kołowych, wyposażonych w
zawieszenie powietrzne lub podobne - 25 t
samochód czteroosiowy z dwoma kołami napędowymi,
z których każda składa się z dwóch zestawów kołowych i
ma zawieszenie powietrzne lub podobne - 32 t.

1.2. Środki transportowe stanowiące część zestawu transportowego:

przyczepa dwuosiowa - 18 t
przyczepa trójosiowa - 24 t.

1.3. Zestawy transportowe

1.3.1. Siodłowe zestawy transportowe:

ciągnik dwuosiowy z naczepą dwuosiową przy rozstawie
osi naczepy 1,3 i więcej metra lecz nie więcej niż 1,8 metra - 36 t
ciągnik dwuosiowy z naczepą dwuosiową przy rozstawie
osi naczepy przekraczającym 1,8 metra - 38 t
ciągnik dwuosiowy z naczepą trójosiową - 38 t
ciągnik trójosiowy z naczepą dwuosiową - 38 t
ciągnik trójosiowy z naczepą trójosiową - 38 t.
Dla środka transportowego składającego się z 18-tonowej ciężarówki i 20-tonowej naczepy wg
punktu 1.3.1. (b) niniejszego Załącznika maksymalna masa może być zwiększona o 2 t w
przypadku, gdy środek transportowy ma oś napędową składającą się z podwójnych kół z
zastosowaniem zawieszenia powietrznego lub podobnego.

1.3.2. Zestawy drogowe

samochód ciężarowy dwuosiowy z przyczepą dwuosiową - 36 t
samochód ciężarowy dwuosiowy z przyczepą trójosiową - 42 t
samochód ciężarowy trójosiowy z przyczepą dwuosiową - 42 t
samochód ciężarowy trójosiowy z przyczepą trójosiową - 44 t
samochód ciężarowy trójosiowy z przyczepą czteroosiową - 36 t

1.4. Autobusy:

dwuosiowy - 18 t
trójosiowy - 24 t
trójosiowy przegubowy - 28 t
czteroosiowy przegubowy - 28 t.§ 3.

Maksymalne masy osiowe środków transportowych

1. Maksymalna masa osiowa środków transportowych nie powinna przekraczać poniższych wartości:

1.1. Dla pojedynczej osi:

napędzanej - 10,0 t
napędowej z podwójnym zestawem kołowym - 10,0 t

1.2. Dla podwójnych osi przyczep lub naczep z podwójnym zestawem kołowym suma
mas osiowych nie powinna przekraczać przy rozstawie osi:

od 0,5 m do 1 m - 12,0 t
od 1 m do 1,3 m - 14,0 t
od 1,3 m do 1,8 m - 16,0 t
równym lub ponad 1,8 m - 18,0 t.

1.3. Dla podwójnych osi przyczep lub naczep z pojedynczym zestawem kołowym
suma mas osiowych nie powinna przekraczać przy rozstawie osi:

od 0,5 m do 1 m - 11,0 t
od 1 m do 1,3 m - 13,0 t
od 1,3 m do 1,8 m - 15,0 t
równym lub ponad 1,8 m - 17,0 t.

1.4. Dla trójosiowych osi przyczep lub naczep z podwójnym zestawem kołowym suma
mas osiowych nie powinna przekraczać przy rozstawie osi:

od 0,5 m do 1 m - 16,5 t
od 1 m lecz nie więcej miż 1,3 m - 19,5 t
od 1,3 m do 1,8 m - 22,5 t
równym lub ponad 1,8 m - 25,5 t.

1.5. Dla trójosiowych osi przyczep lub naczep z pojedynczym zestawem kołowym
przy rozstawie osi:

od 0,5 m do 1 m - 15,0 t
od 1 m do 1,3 m - 18,3 t
od 1,3 m do 1,8 m - 21,0 t
równym lub ponad 1,8 m - 24,0 t.

1.6. Dla podwójnych osi napędowych samochodu ciężarowego lub autobusu z
podwójnymi zestawami kół suma mas osiowych nie powinna przekraczać przy
rozstawie osi:

od 0,5 m do 1 m - 12,0 t
od 1 m do 1,3 m - 14,0 t
od 1,3 m do 1,8 m - 16,0 t
równym lub ponad 1,8 m - 18,0 t
- jw. przy mocowaniu na zawieszeniu
powietrznym lub podobnym - 19,0 t.

1.7. Dla podwójnych osi napędowych samochodu ciężarowego lub autobusu z pojedynczymi zestawami
kół suma mas osiowych nie powinna przekraczać przy rozstawie osi:

do 1 m - 11,0 t
od 1 m do 1,3 m - 13,0 t
od 1,3 m do 1,8 m - 15,0 t

2. Ciężar przekazywany na oś napędową lub osi napędowe samochodu lub zestawu transportowego nie powinien być mniejszy niż 25% sumarycznego ciężaru samochodu lub zestawu transportowego.
Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności