GITD - treść główna

INFORMACJA 17/2005

dot. Białoruś

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego na podstawie informacji otrzymanej od Ministerstwa Infrastruktury informuje, że służby kontrolne na Białorusi pobierają opłaty za przejazd pojazdów ciężarowych po drogach Republiki Białoruś od polskich przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na podstawie zezwoleń EKMT.

Uiszczanie opłaty następuje przy każdym wjeździe na terytorium Republiki Białoruś.

Opłata jest pobierana również w przypadku gdy wjazd nastąpi w okresie ważności opłaty wykupionej wcześniej.

Strona białoruska sugeruje aby przedsiębiorca uiszczał opłatę, biorąc pod uwagę czas przebywania pojazdu na terytorium Białorusi, podczas jednorazowego przejazdu.

W opinii strony polskiej działania władz białoruskich są niewłaściwe ze względu na wcześniejsze ustalenia polsko-białoruskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, której posiedzenie odbyło się w dniach 23-24 lutego 2000 roku w Warszawie, zgodnie z którymi polski przewoźnik wykonujący przewóz na podstawie zezwolenia EKMT (CEMT) jest zwolniony z opłat za przejazd po drogach publicznych Republiki Białorusi, jak również z uwagi na zalecenia Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu zawarte w Skonsolidowanej Rezolucji CEMT Nr 00/1 dotyczącej zasad mających zastosowanie dla międzynarodowego towarowego transportu drogowego (dokument CEMT/EKMT CM (2000)10 FINAL rozdz. V ), według których przepisy fiskalne odnoszące się do międzynarodowego towarowego transportu drogowego państwa członkowskie będą stosowały w sposób przejrzysty, bez dyskryminacji wobec przewoźników międzynarodowego towarowego transportu drogowego mających siedzibę w kraju członkowskim EKMT.

Do czasu wyjaśnienia tej sprawy należy się liczyć z tym, że polscy przewoźnicy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe na podstawie zezwoleń EKMT nie będą mogli wjeżdżać na terytorium Białorusi bez uiszczenia opłat.

W przypadku przewozów drogowych osób władze białoruskie wprowadziły opłatę pobieraną przy każdorazowym wjeździe autobusu wykonującego jazdy okazjonalne lub przewozy regularnych.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że zgodnie z postanowieniami polsko-białoruskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, której posiedzenie odbyło się dniach 27 - 28 stycznia br. w Mińsku przewozy drogowe rzeczy wykonywane przez polskich przedsiębiorców na podstawie białoruskich zezwoleń wymienionych w ramach uzgodnionego kontyngentu na 2005 rok będą zwolnione od opłat.

Możliwość wykonywania przewozów do/z krajów trzecich na podstawie zezwolenia ogólnego w przypadku naturalnego przejazdu tranzytem przez kraj rejestracji pojazdu została potwierdzona przez białoruski organ kontrolny odpowiedzialny za dozór nad zezwoleniami

Kwestionowanie prawa do wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych między Białorusią a krajami trzecimi oraz nie wpuszczenie na teren Białorusi polskich pojazdów wykonujących przewozy do/z krajów trzecich na podstawie zezwoleń białoruskich ogólnych ważnych w 2005 i przejeżdżających tranzytem przez Polskę jest niezgodne z ustaleniami dwustronnymi.

Numer interwencyjny w Mińsku: tel: +00375 172 394 927
+00375 172 343 019
fax: +00375 172 328 391


Nieuzasadnione przypadki zatrzymywania polskich pojazdów na granicy białoruskiej, w przypadku konieczności podjęcia interwencji, prosimy zgłaszać pisemnie do BOTM: nr faksu 022 822 45 30 lub do TD MI: 022 630 12 70.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności