GITD - treść główna

INFORMACJA 15/2005

dot. opodatkowanie przewozu osób na terytorium Niemiec

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego na podstawie Instrukcji przygotowanej przez niemieckie Ministerstwo Finansów, dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT przewozu osób autobusami, na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, uprzejmie informuje.

Przewóz osób podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Opodatkowanie tych usług nakazuje 6. Dyrektywa WE dotycząca harmonizacji podatku VAT.

Opodatkowanie dotyczy zarówno przewozów osób w ramach komunikacji regularnej,
a także okazjonalnych przewozów osób .
Jeśli przewóz osób odbywa się zarówno na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, jak
i na terytoriach innych państw, w Republice Federalnej Niemiec opodatkowaniu podlega przewóz na odcinku przejechanym na jej terytorium.

1. Obowiązek zgłoszenia firmy do niemieckiego Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorcy, którzy dokonują przewozów osób autobusami na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu urzędowi skarbowemu obrotów przed pierwszym dokonaniem takiego przewozu, dla Polski jest to:

Urząd Skarbowy Oranienburg
Heinrich-Grüber-Platz 3
16515 Oranienburg
Telefon: 033 01 / 857 – 0
Telefax: 033 01 / 857 – 334

W celu dokonania zgłoszenia należy korzystać z formularza stanowiącego załącznik 1, który można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Federalnego Ministerstwa Finansów (robocze tłumaczenie ,oryginał na stronie)

2. Wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu opodatkowania.

Urząd skarbowy wydaje dla każdego autobusu, który będzie używany do międzynarodowego przewozu osób, odrębne zaświadczenie o objęciu przedsiębiorcy mającego siedzibę za granicą opodatkowaniem podatkiem VAT. Zaświadczenie musi znajdować się w pojeździe podczas każdego przejazdu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i być przedstawiane na żądanie odpowiedzialnych za kontrolę podatkową urzędów celnych. W przypadku nie przedłożenia zaświadczenia, urząd celny może żądać zgodnie z przepisami podatkowymi kaucji w wysokości przewidywanego podatku za jednorazową usługę przewozu. Wpłaconą kaucję zalicza się na poczet należnego podatku w deklaracji podatkowej VAT za rok dany kalendarzowy. Firmy, które nie przedłożą zaświadczenia lub przedłożą je z opóźnieniem podlegają karze w wysokości 5 000 EURO.

3. Podstawa opodatkowania i stawka podatku.

Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest ta część uzgodnionej opłaty za przewóz pomniejszonej o kwotę należnego podatku, która przypada na odcinek znajdujący się na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Przypadającą na odcinek znajdujący się na terytorium Republiki Federalnej Niemiec część opłaty za przewóz należy odnieść do całości opłaty. Opłatę za przewóz należy więc podzielić proporcjonalnie do długości odcinków krajowych i zagranicznych. Stawka podatku wynosi zasadniczo 16%. Dla połączeń regularnych, na które udzielono zezwolenia, obowiązuje obniżona stawka podatku w wysokości 7%, jeśli długość odcinka przewozu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec nie przekracza 50 km.

4. Ogólne zasady opodatkowania.

Przedsiębiorca przewozowy zobowiązany jest do składania we właściwym urzędzie skarbowym wstępnej deklaracji podatkowej VAT oraz rocznej deklaracji podatkowej.

Przedsiębiorca przewozowy ma obowiązek w ciągu 10 dni od końca każdego okresu rozliczeniowego złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację, w której sam dokonał obliczenia podatku VAT.

Rozliczeń dokonuje się zasadniczo w okresach trzymiesięcznych. Miesięczny okres rozliczeń obowiązuje w przypadku, gdy podatek za poprzedni rok kalendarzowy wyniósł ponad 6136 Euro. Jeśli podatek VAT za poprzedni rok kalendarzowy wyniósł mniej niż 512 Euro, urząd skarbowy może zwolnić przedsiębiorcę przewozowego z obowiązku składania deklaracji oraz wpłacania zaliczek.

W deklaracji należy podać wszystkie obroty, jakich dokonano na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Od obliczonego podatku VAT odlicza się związany z obrotami podatek naliczony. Obliczoną w ten sposób zaliczkę podatku VAT należy uiścić do 10 dnia od końca okresu rozliczeniowego.

Po upływie roku kalendarzowego przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia do 31 maja następnego roku we właściwym urzędzie skarbowym rocznej deklaracji podatkowej VAT. Odpowiedni formularz można otrzymać w urzędzie skarbowym.

5. Zwolnienia w opodatkowaniu przewozu osób.

Przewóz osób nie podlega opodatkowaniu, gdy wykonywany jest w ramach przewozów osób na potrzeby własne. Charakter przewozu należy okazać na podstawie odpowiednich dokumentów np. zaświadczenia na wykonywanie przewozów osób na potrzeby własne. W kwestii oceny przedstawionych dokumentów czy w sposób wystarczający świadczą o tym, że przewóz osób nie podlega opodatkowaniu decyduje na miejscu dany urzędnik służb celnych.Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności