GITD - treść główna

INFORMACJA 91/2004

dot. Przewozy rzeczy pomiędzy krajami UE i spoza UE

dot. przewozów drogowych rzeczy na terytorium UE oraz pomiędzy krajami UE a krajami nie należącymi do UE

Z dniem 1 maja 2004 r., tj. z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej transport drogowy rzeczy pojazdami z polską rejestracją odbywa się bez ograniczeń, czyli bez obowiązku posiadania zezwoleń zagranicznych wydawanych przed 1 maja 2004 przez kraje Unii Europejskiej (stare i nowe) w relacjach:
- dwustronnych między Polską a poszczególnymi krajami UE,
- w tranzycie przez terytoria 25 krajów UE,
- między krajami UE.
Dokumentem uprawniającym do wykonywania powyższych przewozów będzie wypis z licencji wspólnotowej.
Wykonywanie na terytorium Unii Europejskiej przewozów drogowych rzeczy pomiędzy dwoma miejscami położonymi na terytorium jednego z państw członkowskich (kabotaż) jest niedozwolone.
Na mocy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym sporządzonej dnia
17 marca 1993 r. w Brukseli zasady wykonywania międzynarodowego transportu drogowego odnoszące się do krajów Unii Europejskiej mają również zastosowanie do Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.
Wykonywanie przewozów drogowych rzeczy pomiędzy terytorium jednego z państw członkowskich a terytorium państwa nie należącego do Unii Europejskiej będzie się odbywało według niżej podanych zasad

Kraj Unii EuropejskiejPrzewóz do/z krajów nie należących do Unii Europejskiej
Austria bez zezwolenia specjalnego – w przypadku przejazdu tranzytem przez terytorium Polski
albo
 zezwolenie EKMT – jeżeli trasa przejazdu nie przebiega przez terytorium Polski
Belgia bez zezwolenia specjalnego
albo
 zezwolenie EKMT
Cypr zezwolenie EKMT
Czechy bez zezwolenia specjalnego – w przypadku przejazdu tranzytem przez terytorium Polski
albo
 zezwolenie specjalne – jeżeli trasa przejazdu nie przebiega przez terytorium Polski
albo
 zezwolenie EKMT.
Dania bez zezwolenia specjalnego
albo
 albo zezwolenie EKMT
Estonia zezwolenie specjalne
albo
 zezwolenie EKMT
Finlandia zezwolenie specjalne
albo
 zezwolenie EKMT
Francja bez zezwolenia specjalnego – w przypadku przejazdu tranzytem przez terytorium Polski
albo
 zezwolenie specjalne – jeżeli trasa przejazdu nie przebiega przez terytorium Polski
albo
 zezwolenie EKMT
Grecja zezwolenie specjalne
albo
 zezwolenie EKMT
Hiszpania bez zezwolenia specjalnego
albo
zezwolenie EKMT
Holandia bez zezwolenia specjalnego
albo
 albo zezwolenie EKMT
Irlandia zezwolenie EKMT
Islandia nie ma możliwości wykonywania takich przewozów
Lichtenstein bez zezwolenia specjalnego
albo
zezwolenie EKMT
Litwa zezwolenie specjalne
albo
 zezwolenie EKMT
Luksemburg bez zezwolenia specjalnego
albo
 albo zezwolenie EKMT
Łotwa zezwolenie specjalne
albo
 zezwolenie EKMT
Malta zezwolenie EKMT
Niemcy bez zezwolenia specjalnego – w przypadku przejazdu tranzytem przez terytorium Polski
albo
 zezwolenie EKMT – jeżeli trasa przejazdu nie przebiega przez terytorium Polski.
Norwegia bez zezwolenia specjalnego - w przypadku przejazdu tranzytem przez terytorium Polski
albo
 zezwolenie specjalne – w przypadku wykonywania przewozu pojazdem nie spełniajacym norm ekologicznych
albo
 zezwolenie EKMT
Portugalia bez zezwolenia specjalnego
albo
 albo zezwolenie EKMT
Słowacja bez zezwolenia specjalnego – w przypadku przejazdu tranzytem przez terytorium Polski
albo
 zezwolenie specjalne – jeżeli trasa przejazdu nie przebiega przez terytorium Polski
albo
zezwolenie EKMT
Słowenia bez zezwolenia specjalnego
albo
 zezwolenie EKMT
Szwecja zezwolenie specjalne
albo
 zezwolenie EKMT
Węgry zezwolenie specjalne
albo
 zezwolenie EKMT
Wielka Brytania bez zezwolenia specjalnego
albo
 albo zezwolenie EKMT
Włochy zezwolenie EKMT


Jeśli w tabeli znajduje się zapis: „Zezwolenie specjalne" (inaczej zezwolenie kraje 3) oznacza to jednorazowe zezwolenie uprawniające przedsiębiorcę do pobrania lub wwozu ładunku z/do kraju trzeciego. Zezwolenia takie są wymieniane w ramach kontyngentów.


Jeśli w tabeli znajduje się zapis: „Zezwolenie EKMT" oznacza to że, gdy przedsiębiorca wykonując przewóz na zezwoleniu EKMT, do kraju trzeciego spoza UE, będzie wjeżdżał na zezwoleniu EKMT to zezwolenie to jest wymagane i podlega kontroli na całej trasie przewozu - od miejsca załadunku do miejsca wyładunku bez względu na przynależność kraju do UE oraz musi być ważne na terytorium kraju załadunku, kraju wyładunku i na terytoriach krajów tranzytowanych..

Jeśli w tabeli znajduje się zapis: „bez zezwolenia specjalnego" oznacza to, że dokumentem uprawniającym na wywóz/wwóz z danego kraju UE do/z kraju spoza UE jest wypis z licencji unijnej natomiast na wwóz/wywóz do/z kraju spoza UE wymagane jest zezwolenie zgodne z umową dwustronną (specjalne, loco lub ogólne)


Uwaga: przy pobieraniu ładunku z kraju UE do kraju spoza UE zarówno spedytor zlecający przewóz jak i funkcjonariusze służb kontrolnych każdego z krajów UE będących na trasie przewozu mogą zażądać do kontroli zezwolenia uprawniającego do wykonania przewozu, (wywozu/wwozu), ładunku z/do kraju trzeciego spoza UE.Zasady wykonywania przewozów do/z kr-3 spoza UE

patrz Informacja BOTM 36/2002Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności