GITD - treść główna

INFORMACJA 7/2004

dot. Zezwolenie na mikrobus dla przewoźników zagranicznych

Ministerstwo Infrastruktury, uprzejmie informuje, że wykonywanie międzynarodowego zarobkowego transportu drogowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą wymaga zezwolenia Ministra Infrastruktury RP. Wymóg posiadania zezwolenia stosuje się również w przypadku w/w przejazdu pojazdu samochodowego bez pasażerów.
Wniosek o wydanie zezwolenia należy przesłać do Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego:


Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa Polska

Tel.+48 22 572 97 11
Fax +48 22 822 45 30


Wniosek o wydanie zezwolenia musi być wniesiony pod wskazany wyżej adres.

Formularz wniosku w załączeniu. Cena za zezwolenie wynosi 400 (czterysta) zł.


Opłatę w wysokości: cena zezwolenia x ilość zezwoleń (wniosków) należy wnieść na konto:


Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego
Ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa

26 1090 1883 0000 0005 0600 0989
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
z dopiskiem: opłata za zezwolenie na przewóz osób mikrobusem


a dowód wpłaty (kopię) dołączyć do wniosku.


Opłatę należy wnieść na konto w zł (PLN), w przypadku braku takiej możliwości w EUR lub USD po kursie kupna Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/Kursy/KursyC.html

) obowiązującym w dniu dokonania transakcji. Całkowite koszty dokonania operacji w przypadku zapłaty w EUR lub USD po stronie polskiej jak i zagranicznej pokrywa wpłacający.Po złożeniu wymaganych informacji (wniosek kompletny) i wniesieniu opłaty zezwolenie zostanie wydane i przesłane pocztą na adres podany we wniosku.


Zezwolenie obowiązuje wyłącznie w ruchu dwustronnym i upoważnia do jednokrotnego wjazdu i wyjazdu na i z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i musi być okazywane każdorazowo polskim organom kontrolnym.


Duplikat zezwolenia nie będzie wydawany. Oczekuje się ponownego wniesienia wniosku i należnej opłaty.


Przewozy tranzytowe , wykonywane przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób z kierowcą,

nie wymagają zezwoleń .

Wykonywanie zarobkowych przewozów mikrobusami na terytorium Polski bez zezwolenia jest naruszeniem przepisów art. 19a ustęp 1 Ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 01.125.1371 z późniejszymi zmianami) i podlega karze pieniężnej w wysokości 6000 zł (pkt 1.2.1 załącznika do Ustawy o transporcie drogowym, Dz. U. 03.149.1452).Przedsiębiorca w ciągu 14 dni od daty nałożenia kary może wnieść odwołanie do urzędu nakładającego karę.


W N I O S E K
o wydanie zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.


1. Wnioskujący


Nazwa Firmy (alfabet łaciński):


Adres:


2. Termin wykonania przewozu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:


Od:


Do:


3. Trasa planowanego przewozu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:


4. Miejsce przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej:


Wjazd:


Wyjazd:


5. Numer rejestracyjny pojazdu*)


1.


2.


3.


*) zezwolenie jest ważne tylko na jeden z wymienionych pojazdów.


UWAGA: do wniosku należy dołączyć kopię dowodu wpłaty.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności