GITD - treść główna

INFORMACJA 71/2004

dot. Wnioski na wykonywanie przewozów regularnych osób w Unii Europejskiej

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że w celu informowania przewoźników o złożonych wnioskach na wykonywanie przewozów osób regularnych w połączeniach między Polską a krajami Unii Europejskiej, na stronie internetowej: www.botm.gov.pl/wnioskiregularne będą publikowane proponowane trasy nowych linii.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady EWG 684/92 z dnia 16 marca 1992 roku Artykuł 7 punkt 4 oraz 5 stanowi:

4. zezwolenie zostanie udzielone, o ile nie zachodzą następujące sytuacje:
„a) wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem wniosku, korzystając ze sprzętu pozostającego w jego bezpośredniej dyspozycji;

b) w przeszłości wnioskodawca nie zastosował się do krajowych bądź międzynarodowych przepisów prawnych o transporcie drogowym, a w szczególności warunków i wymogów dotyczących zezwoleń na świadczenie usług pasażerskich na drogach międzynarodowych, lub w poważny sposób naruszył przepisy prawne odnośnie bezpieczeństwa drogowego, szczególnie w odniesieniu do zasad mających zastosowanie do pojazdów, prowadzenia pojazdów oraz czasu trwania odpoczynku dla kierowców;

c) w przypadku wniosku o przedłużenie ważności zezwolenia, nie zostały spełnione warunki zezwolenia;

d) zostanie wykazane, że dane usługi bezpośrednio umniejszyłyby zakres istniejących usług regularnych, na które wydano już zezwolenie, z wyjątkiem przypadków, kiedy usługi regularne są świadczone tylko przez jednego przewoźnika lub grupę przewoźników". Uwaga: Przewoźnik wnoszący zastrzeżenie w stosunku do złożonych wniosków powinien przedstawić analizę rynkową, w której udowodni, że pozytywne rozpatrzenie wniosku spowoduje zagrożenie dla istnienia jego firmy, przy czym dowody te będą bezsporne i dobrze udokumentowane.

e) można wywnioskować, że świadczenie usług wymienionych we wniosku jest nastawione tylko na najbardziej dochodowe spośród usług istniejących na danych trasach;

f) Państwo Członkowskie zdecyduje na podstawie szczegółowej analizy, że dane usługi poważnie wpłynęłyby na rentowność porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą usług drogowych. Jakakolwiek decyzja odnośnie stosowania niniejszego przepisu, wraz z jej uzasadnieniem, są przekazane zainteresowanym przewoźnikom.

Od 1 stycznia 2000 r., w przypadku gdy istniejące międzynarodowe usługi autokarowe i autobusowe poważnie wpływają na rentowność porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą usług drogowych, Państwo Członkowskie może, za zgodą Komisji, zawiesić lub odebrać zezwolenie na świadczenie międzynarodowych usług autobusowych i autokarowych po powiadomieniu przewoźnika z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

Fakt, że wnioskodawca oferuje ceny niższe niż inni przewoźnicy drogowi , albo fakt, że dane połączenie jest już obsługiwane przez innych przewoźników drogowych, nie może stanowić uzasadnienia dla odrzucenia wniosku.

5. Organy wydające oraz właściwe władze wszystkich Państw Członkowskich biorące udział w procedurze w celu osiągnięcia zgody o której mowa w ust. 1 mogą odrzucić wniosek jedynie z powodów zgodnych z niniejszym rozporządzeniem."

Przy opracowywaniu analizy rynkowej w celu udokumentowania ewentualnych zastrzeżeń wobec opublikowanych wniosków, prosimy uwzględnić jedynie powyższe zapisy Rozporządzenia Rady EWG.
Powyższe opracowania należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty publikacji wniosku na stronie internetowej BOTM.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności