GITD - treść główna

INFORMACJA 64/2004

dot. Rosja termin odbioru limitów z I półrocza

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że:

zezwolenia rosyjskie ogólne, przyznane stronie polskiej na podstawie dotychczas obowiązującej umowy na okres I półrocza 2004, uprawniają do wykonywania przewozów wyłącznie do dnia 30 września 2004 (bez względu na datę ważności wpisaną na zezwoleniu) i z dniem tym zezwolenia tracą ważność (bez względu na datę rozpoczęcia przewozu).

W celu prawidłowego korzystania z posiadanych zezwoleń BOTM przypomina uprawnienia przypisane do poszczególnych numerów zezwoleń:

Zezwolenia: od nr 366 151 do nr 375 150,
od nr 346 151 do nr 346 850,
od nr 325 151 do nr 343 650,
od nr 347 151 do nr 365 650
mogą być wykorzystywane do realizacji przewozów loco lub tranzytowych lub do przewozów
z krajów trzecich do Rosji.

Zezwolenia: od nr 400 151 do nr 405 150,
od nr 344 151 do nr 345 148,
od nr 345 151 do nr 346 150,
od nr 714 351 do nr 714 352
mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji przewozów loco lub tranzytowych.

Zezwolenia: od nr 410 151 do nr 410 800,
od nr 410 801 do nr 411 450
mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji przewozów z Rosji do krajów trzecich.

- Zezwolenia rosyjskie ogólne pobrane w roku 2003, nierozliczone w terminie, uniemożliwiają pobór odpowiednich zezwoleń z roku 2004 w podwójnej liczbie.
- Zezwolenia rosyjskie pobrane w roku 2004 oraz zagubione lub pobrane i zwrócone do BOTM, w których po zwrocie, stwierdzono odstąpienie zezwolenia innemu przedsiębiorcy, bez zgody BOTM, zmniejszają pobór odpowiednich zezwoleń z roku 2004 w podwójnej liczbie. Wnioski o przywrócenie możliwości poboru będą rozpatrywane tylko w indywidualnych przypadkach.

W celu efektywnego wykorzystania ustalonego kontyngentu zezwoleń rosyjskich umożliwia sie:
1. Przenoszenie limitów przydzielonych zezwoleń pomiędzy firmami na zasadach ogłoszonychw INFORMACJI BOTM 41/2004.
2. Dokonania zamiany zezwoleń Rosja ogólne bez krajów 3 na zezwolenia Rosja ogólne w stosunku 2 : 1 oraz możliwość zamiany zezwoleń Rosja ogólne na zezwolenia Rosja ogólne bez
krajów 3 w stosunku 1 : 2 do momentu wyczerpania puli zezwoleń.

Zwiększenie limitu zezwoleń rosyjskich możliwe będzie na zasadach
ogłoszonych Komunikacie MI nr 3/2004.

Wykaz przewozów do Rosji, zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia, na podstawie ustaleń zapisanych w polsko - rosyjskiej umowie transportowej, stanowi załącznik do INFORMACJI.
Do czasu otrzymania kolejnej puli zezwoleń wykonywanie przewozów do/z Rosji powinno być ograniczone wyłącznie do liczby zezwoleń zapewnionej w limitach.

Dotychczasowe limity zezwoleń rosyjskich powinny zostać odebrane do dnia 24 czerwca 2004.

Wydłużenie tego terminu będzie możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Na drugie półrocze (przed dniem 1 lipca 2004r.) strona polska otrzyma nową pulę zezwoleń uprawniających do wykonywania przewozów zgodnie ze zmienioną polsko – rosyjską umową transportową.
Będą to:
- Zezwolenia ogólne uprawniające do wykonywania przewozów dwustronnych lub tranzytowych (na jednym zezwoleniu możliwe będzie wykonanie tylko jednego z w/w rodzajów przewozu).
- Zezwolenia specjalne na przewozy do/z krajów trzecich, uprawniające do wykonywania przewozów do Rosji z krajów trzecich i z Rosji do krajów trzecich.

Zezwolenia te będą ważne od dnia 1 lipca 2004 do 31 stycznia 2005r.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności