GITD - treść główna

INFORMACJA 55/2004

dot. Rosja limity zezwoleń

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że w związku
z otrzymaniem dodatkowej puli zezwoleń od strony rosyjskiej ustala się następujące zasady wydawania zezwoleń rosyjskich:

1. Kolejny limit zezwoleń rosyjskich ogólnych ustala się w wysokości 12 % zezwoleń Rosja ogólne pobranych w roku 2003 w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 19 grudnia 2003.
2. Kolejny limit zezwoleń rosyjskich ogólnych bez krajów 3, ustala się w wysokości 19 % zezwoleń Rosja ogólne bez krajów 3, pobranych w roku 2003 w ramach limitu i na podania,
z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 19 grudnia 2003.
3. Maksymalna liczba zezwoleń danego rodzaju będących w posiadaniu przedsiębiorcy, nie może przekroczyć 2 szt. na każdy uprawniony pojazd.
4. Pobór kolejnych zezwoleń może następować sukcesywnie w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych.
5. Zezwolenia rosyjskie ogólne pobrane w roku 2003 i nierozliczone w terminie, uniemożliwiają pobór odpowiednich zezwoleń z roku 2004 w podwójnej liczbie.
6. Zezwolenia rosyjskie pobrane w roku 2004 oraz zagubione lub pobrane i zwrócone do BOTM, których po zwrocie stwierdzono odstąpienie zezwolenia innemu przedsiębiorcy zmniejszają pobór odpowiednich zezwoleń z roku 2004 w podwójnej liczbie.
7. Wnioski o nie stosowanie sankcji z punktu 6 będą rozpatrywane tylko w indywidualnych przypadkach.
8. Dla prawidłowego sposobu posługiwania się zezwoleniami rosyjskimi BOTM informuje, że w roku 2004 strona rosyjska przekazała następujące zezwolenia dla polskich przewoźników:

od nr 366 151 do nr 375 150
od nr 346 151 do nr 346 850
od nr 325 151 do nr 343 650
od nr 347 151 do nr 365 650
mogą być wykorzystywane do realizacji przewozów loco albo tranzytowych albo do przewozów z krajów trzecich do Rosji.

od nr 400 151 do nr 405 150
od nr 344 151 do nr 345 148
od nr 345 151 do nr 346 150
od nr 714 351 do nr 714 352
mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji przewozów loco albo tranzytowych.

od nr 410 151 do nr 410 800
od nr 410 801 do nr 411 450
mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji przewozów z Rosji do krajów trzecich.

Prosimy o przestrzeganie powyższych ustaleń przy wykonywaniu przewozów przy użyciu zezwoleń rosyjskich. Powyższe limity zezwoleń przyznane są stronie polskiej na okres
I półrocza roku 2004.
Powyższe zezwolenia uprawniają do wykonywania przewozów na podanych powyżej zasadach wyłącznie do dnia 30 września 2004 (bez względu na datę ważności wpisaną na zezwoleniu). Z dniem tym zezwolenia stracą ważność, bez względu na datę rozpoczęcia przewozu. Jeśli pojazd wjechał do Rosji przed dniem 30 września 2004 na „starym zezwoleniu" to opuszczając terytorium Rosji po dniu 30 września 2004 musi mieć „nowe zezwolenie".
9. Na drugie półrocze (przed dniem 1 lipca 2004r.) strona polska otrzyma także dodatkowe zezwolenia w ilości:
25 000 zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe (na jednym zezwoleniu można wykonać tylko jeden z w/w rodzajów przewozu).
25 000 zezwoleń specjalnych na przewozy do/z krajów trzecich.
Zezwolenia te będą ważne od dnia 1 lipca 2004r. do 31 stycznia 2005r.
10. Istnieje możliwość dokonania zamiany zezwoleń Rosja ogólne bez krajów 3 na zezwolenia Rosja ogólne w stosunku 2 : 1 oraz możliwość zamiany zezwoleń Rosja ogólne na zezwolenia Rosja ogólne bez krajów 3 w stosunku 1 : 2 do momentu wyczerpania puli zezwoleń.
11. Zasady przenoszenie limitów zezwoleń pomiędzy firmami ustalono w INFORMACJI 40/2004.
12. Wykaz przewozów do Rosji zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia stanowi załącznik do INFORMACJI.
13. Do czasu otrzymania kolejnej puli zezwoleń wykonywanie przewozów do/z Rosji powinno być ograniczone wyłącznie do liczby zezwoleń zapewnionej w limitach.
14. Powyższe zasady zostały uzgodnione z Komisją ds. współpracy z BOTM.


Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności