GITD - treść główna

INFORMACJA 32/2004

dot. Rosja limity zezwoleń II kwartał

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że w związku
z otrzymaniem dodatkowej puli zezwoleń od strony rosyjskiej ustala się następujące zasady wydawania zezwoleń rosyjskich:

1. Kolejny limit zezwoleń rosyjskich ogólnych ustala się w wysokości 18% (osiemnaście %) zezwoleń Rosja ogólne oraz Rosja ogólne bez krajów trzecich pobranych w roku 2003 w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 19 grudnia 2003.
2. Limit zezwoleń rosyjskich kraje 3 ustala się w wysokości 18% (osiemnaście %) zezwoleń Rosja kraje 3 pobranych w roku 2003 w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 19 grudnia 2003.
3. Maksymalna liczba zezwoleń danego rodzaju będących w posiadaniu przedsiębiorcy, nie może przekroczyć 2 szt. na każdy uprawniony pojazd.
4. Pobór kolejnych zezwoleń może następować sukcesywnie w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych.
5. Zezwolenia rosyjskie ogólne pobrane w roku 2003 i nierozliczone w terminie, uniemożliwiają pobór odpowiednich zezwoleń z roku 2004 w podwójnej liczbie.
6. Dla prawidłowego sposobu posługiwania się zezwoleniami rosyjskimi BOTM informuje, że w roku 2004 strona rosyjska przekazała następujące zezwolenia dla polskich przewoźników:

od nr 325 151 do nr 343 650
od nr 347 151 do nr 365 650
mogą być wykorzystywane do realizacji przewozów loco albo tranzytowych albo do przewozów z krajów trzecich do Rosji, przy przejeździe tranzytem przez terytorium Polski.

od nr 344 151 do nr 345 148
od nr 345 151 do nr 346 150
od nr 714 351 do nr 714 352
mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji przewozów loco albo tranzytowych.

od nr 410 151 do nr 410 800
od nr 410 801 do nr 411 450
mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji przewozów z Rosji do krajów trzecich.

Prosimy o przestrzeganie powyższych ustaleń przy wykonywaniu przewozów przy użyciu zezwoleń rosyjskich. Powyższe limity zezwoleń przyznane są stronie polskiej na okres II kwartału roku 2004.

7. Ponieważ strona rosyjska przekazała obecnie tę samą liczbę zezwoleń jak na I kwartał roku 2004, limity ustalone w niniejszej informacji są połączeniem wcześniejszych zasad wydawania zezwoleń rosyjskich, czyli:
Podstawa wyliczenia limitu 18% zezwoleń rosyjskich (ogólnych oraz ogólnych bez krajów trzecich) równe jest liczbowo podstawie wyliczenia limitów 22% zezwoleń rosyjskich ogólnych oraz 6% zezwoleń rosyjskich ogólnych bez krajów trzecich z roku 2003.
8. Dalsze informacje dotyczące zezwoleń rosyjskich, ukażą się po spotkaniu polsko – rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. transportu drogowego, która planowana jest w miesiącu kwietniu 2004r. w Warszawie.
Do tego czasu wykonywanie przewozów do/z Rosji powinno być ograniczone wyłącznie do liczby zezwoleń zapewnionej w limitach.
9. Powyższe zasady zostały uzgodnione z Komisją ds. współpracy z BOTM.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności