GITD - treść główna

INFORMACJA 141/2004

dot. Rosja i Rumunia zezwolenia na rok 2005

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że do czasu ustalenia warunków wydawania zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy w 2005 roku wprowadza się następujące zasady:
1. Przedsiębiorca ma prawo poboru zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy jeśli posiada ważną licencję.
2. Zezwolenia limitowane odbierane będą przez przewoźników w okresach półrocznych, odpowiednio do dnia 1 lipca oraz 2 grudnia 2005, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń.
3. Wysokości limitów niżej wymienionych zezwoleń reglamentowanych ustalone zostały w oparciu o wysokość przyznanego kontyngentu zezwoleń:
 limit zezwoleń rosyjskich kr.3 dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej około 180% zezwoleń „Rosja kraje 3 II półrocze" prawidłowo wykorzystanych
i zwróconych na dzień 22 grudnia 2004 roku w ramach limitu i w trybie naliczania dodatkowych limitów (na podania),
 limit zezwoleń rosyjskich bez kr.3 dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej około 200% zezwoleń „Rosja bez krajów trzecich II półrocze" oraz „Rosja z Polski poza limitem" prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 22 grudnia 2004 roku w ramach limitu i w trybie naliczania dodatkowych limitów (na podania),
 limit zezwoleń rumuńskich ogólnych dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej około 80% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień
22 grudnia 2004 roku w ramach limitu i w trybie naliczania dodatkowych limitów (na podania),
 dokładny wskaźnik procentowy zezwoleń zwróconych zostanie podany po dniu 22 grudnia
4. Maksymalna liczba zezwoleń danego rodzaju będących w posiadaniu przedsiębiorcy, nie może przekroczyć: 2 szt. na każdy uprawniony pojazd,
5. Pobór kolejnych zezwoleń może następować sukcesywnie w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych z zachowaniem zasady, o której mowa w p. 4.
6. Niezwrócone zezwolenia z kontyngentu 2004, powodują z dniem rozpoczęcia wydawania odpowiednich zezwoleń z kontyngentu 2005, zmniejszenie limitu zezwoleń jednorazowych na rok 2005 o podwójną ilość niezwróconych zezwoleń.
7. Zezwolenia z roku 2004 prawidłowo wykorzystane i zwracane do dnia 15 lutego 2005 odblokowują sukcesywnie limit na rok 2005 o podwójną ilość zwróconych zezwoleń.
8. Po dniu 15 lutego 2005 zwroty zezwoleń z roku 2004 nie będą przyjmowane.
9. Nie zwrócenie do BOTM zezwoleń z roku 2004 lub zwrócenie nie wykorzystanych zezwoleń reglamentowanych, uniemożliwia dodatkowy przydział zezwoleń z rezerwy interwencyjnej.
10. Wydawanie zezwoleń rosyjskich i rumuńskich na rok 2005 (uprawniających do wykonywania przewozów od dnia 1 stycznia 2005) planowane jest na dzień 28 grudnia br.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności