GITD - treść główna

INFORMACJA 51/2003

dot. warunki wykonywania transportu drogowego w Hiszpanii

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że w Oficjalnym Biuletynie Urzędowym Hiszpanii z dnia 13 lutego 2003 zostało opublikowane rozporządzenie 238/2003 z dnia 31 stycznia br. ustanawiające normy kontroli dla przewozu towarów transportem drogowym i zobowiązujące wszystkie samochody, zarówno krajowe, jak i zagraniczne przewożące towary w Hiszpanii do posiadania, w trakcie wykonywania przewozu, dokumentu wyszczególniającego dane wymienione w załączonym rozporządzeniu.

Rozporządzenie to wejdzie w życie w sześć miesięcy od daty publikacji w Biuletynie Urzędowym, to znaczy 13 sierpnia 2003 r.

Poniżej tłumaczenie rozporządzenia:

Ministerstwo Rozwoju
2896 Rozporządzenie FOM 238/2003 z 31 stycznia, ustanawiające normy kontroli dla przewozów towarowych po drogach.

Kolejne modyfikacje porządkujące transport lądowy wprowadzone w naszym ustawodawstwie w celu postępującej liberalizacji rynku przewozów towarowych uczyniły z wolnej umowy między transportowcami i użytkownikami centralną oś, na której opiera się całe jego funkcjonowanie.
Oczywistym jest, że rynek o takich cechach może osiągnąć odpowiedni poziom funkcjonalności pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań przejrzystości i będąc wolnym od praktyk opartych na pozycji siły lub nieuczciwej konkurencji. Dlatego nabierają szczególnego znaczenia funkcje inspekcyjne i kontrolne przyznane odpowiednim organom administracyjnym.
W celu osiągnięcia postawionych celów w zakresie wolnej konkurencji i niezbędnej przejrzystości rynku, wydało się właściwym ustanowienie norm dla dokumentacji kontrolnej, które powinny być wypełniane przez strony umowy i realizacji usług, dostosowując je do zwyczajowych praktyk firm, tak aby ich wypełnienie oznaczało możliwie najmniejsze dodatkowe obciążenie biurokratyczne, jednak w taki sposób, aby odpowiednie organy administracji otrzymywały niezbędne informacje o dokonywanych operacjach handlowych w celu efektywnego rozwoju przypisanych im funkcji kontrolnych, inspekcyjnych i uzdrowienia rynku.
Korzystając z przysługujących mi uprawnień, na mocy upoważnienia nadanego dodatkowym, jedenastym rozporządzeniem Regulaminu Uporządkowania Transportu Lądowego i po sprawozdaniu Krajowego Komitetu Transportu Drogowego i Krajowej Rady Transportu Lądowego zarządzam:

Artykuł 1. Dokumentacja kontrolna przesyłki transportowej towarów.

Transportowcy, użytkownicy korzystający z transportu towarów i operatorzy transportowi są zobowiązani do udokumentowania każdej przesyłki w ramach umów transportu drogowego towarów, za pomocą odpowiedniego dokumentu, listu przewozowego lub innego dokumentu towarzyszącego towarom podczas przemieszczania, który powinien zawierać przynajmniej następujące dane:


 • nazwę i adres firmy załadunkowej
 • nazwę i adres firmy, która dokonała ekspedycji towarów, jeśli jest inna niż załadunkowa
 • nazwę i adres operatora transportowego, który w danym przypadku pośredniczył w zamówieniu usługi.
 • nazwę i adres firmy transportującej
 • nazwę i adres odbiorcy lub depozytariusza przesyłki
 • miejsce pochodzenia i przeznaczenia ekspedycji transportu, którego dotyczy
 • datę realizacji przewozu przesyłki, której dotyczy
 • numer rejestracyjny pojazdu lub pojazdów wykorzystywanych do przewozu. Jeśli chodzi o całość podzieloną należy wymienić numery tablic pojazdu lub pojazdów uczestniczących, naczep i przyczep przez nie ciągniętych
 • jeśli po rozpoczęciu operacji miałaby miejsce zamiana pojazdu, ta okoliczność powinna być odnotowana w dokumentacji kontrolnej przez firmę transportową
 • rodzaj, waga i jeśli dotyczy ilość paczek przewożonego towaru. Jeśli, z powodu okoliczności w jakich dokonywany jest transport samochodowy, okazałoby się trudne określenie dokładnej wagi towarów do przewiezienia, należy znaleźć inną wielkość dla określenia ilości i wagi.


Zawsze na wniosek przewoźnika, ładującego, ekspedytora lub adresata, poza wyżej wymienionymi powinny zostać odnotowane w dokumentacji kontrolnej uwagi i/lub zastrzeżenia lub wszelkie inne wskazówki, jakie uznają za stosowne.

Na życzenie wszystkich stron umowy, może zostać wpisana cena, jaką firma załadunkowa płaci za przewóz (kiedy transport przesyłki, której to dotyczy będzie wynikał z wcześniej zawartej umowy pisemnej, wystarczy, że w kontrolnej dokumentacji będzie zawarte odniesienie do niej pozwalające na jej identyfikację).Dokumentacja kontrolna ma mieć charakter pisemny, jej wzór, format i nazwa zależy od ustaleń stron umowy. Powinno zostać wydanych tyle kopii ile stron bierze udział w transporcie. Obowiązek sporządzenia i wydania dokumentacji spoczywa na ładującym lub w razie jego nieobecności, na fizycznym spedytorzeprzesyłki, która będzie transportowana.


Po zakończeniu transportu przesyłki, przewoźnik, ładujący i jeśli to dotyczy, operator transportowy występujący w umowie lub umowach, powinni zachować przynajmniej przez rok kopię dokumentacji kontrolnej do dyspozycji Inspekcji Transportu Lądowego.

Zostają zwolnione z wypełniania rozporządzeń zawartych w niniejszym artykule następujące przewozy:


 • przewozy, do realizacji których nie wymagane jest uprzednie zezwolenie wydane przez Administrację, zgodnie z rozporządzeniem art. 41 Regulaminu Ustawy Porządkującej Transport Lądowy
 • transport międzynarodowy udokumentowany listem przewozowym dostosowanym do Konwencji z 19 maja 1956 o Umowach Międzynarodowego Transportu Towarów po Drogach, który mimo to, powinien spełniać warunki wymienione w niniejszym artykule
 • transport substancji niebezpiecznych udokumentowany listem przewozowym zgodnym z obowiązującym w tym zakresie ustawodawstwem, który mimo to, powinien spełniać warunki wymienione w niniejszym artykule
 • przeprowadzki
 • transport śmieci w specjalnych pojazdach
 • transport specjalnymi pojazdami uszkodzonych pojazdów
 • transport rozwożenia i zbierania w ramach ładunku dzielonego, która ta okoliczność powinna być udokumentowana w jakikolwiek sposób przez przewoźnika


Pierwsza dyspozycja końcowa. Wykonanie i koordynacja.

Dyrektor Generalny Transportu Drogowego podejmie środki niezbędne do wykonania niniejszego Rozporządzenia, a także do ustanowienia reguł koordynacyjnych niezbędnych dla odpowiedniego wykonania rozporządzeń z art. 16.2 Ustawy Zasadniczej 5/1987 z 30 lipca o Delegowaniu Uprawnień Państwa na Samorządy w zakresie Transportu Drogowego.


Druga dyspozycja końcowa. Wejście w życie.

Niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie w sześć miesięcy od daty publikacji w "Państwowym Biuletynie Urzędowym". Madryt, 31 stycznia 2003Alvarez-Cascos Fernandez

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności