GITD - treść główna

INFORMACJA 18/2003

dot. Kazachstan wizy

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego, po interwencji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, że obywatele polscy udający się do Kazachstanu mają obowiązek posiadania wiz. Za naruszenie obowiązku posiadania wizy grozi:
 Kara pieniężna
 Zatrzymanie do wyjaśnienia
 Wydalenie z terytorium
 Wysoka opłata za przetrzymanie samochodu na płatnym parkingu
Kazachstan nie stosuje praktyki wydawania wiz w punktach przekroczenia granicy i wizy można otrzymać we właściwych przedstawicielstwach dyplomatycznych za granicą w tym w Ambasadzie Kazachstanu w Warszawie
Ambasada Kazachstanu w Polsce zawiadomiła, że informacje o wizach do Kazachstanu są udzielane
telefonicznie codziennie (oprócz środy) w godz. 15.00 - 17.00.
Numer telefonu Działu Konsularnego Ambasady Kazachstanu w Warszawie -(22) 642-37-65.
Dział Konsularny przyjmuje interesantów w godz.9.00 - 12.00 w dni robocze (oprócz środy).
Informacja o trybie uzyskania wizy kazachstańskiej jest dostępna pod wyżej wskazanym numerem telefonicznym (sekretarka) w języku polskim również.
Adres Ambasady: 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 14 (Wilanów)
Za wszystkie rodzaje wiz opłatę uiszcza się po wystawieniu rachunku przez sekretarza-kasjera wydziału konsularnego Ambasady RK należy wpłacać na miejscu w KREDYT BANK, adres: ul. Kosiarzy 37
 Opłaty konsularne pobierane są przy składaniu dokumentów.
 Dokumenty na uzyskanie wizy będą przyjmowane tylko w komplecie.
 W razie odmowy wydania wizy, opłaty konsularne nie są zwracane.
Wiza biznesowa

Podstawą do uzyskania biznesowej wizy Republiki Kazachstanu jest poparcie wizowe tj. pozwolenie MSZ-tu Republiki Kazachstanu na wjazd-wyjazd do Kazachstanu, wystawione na podstawie pisemnej prośby strony zapraszającej (niepaństwowych organizacji, przedsiębiorstw, firm, podmiotów prawnych zarejestrowanych na terytorium Kazachstanu, organizatorów wystaw, konferencji) do MSZ- tu Republiki Kazachstanu.
W celu uzyskania biznesowej wizy należy podać dzień wcześniej do osobistego zgłoszenia (przez Internet lub telefonicznie) numer poparcia wizowego oraz złożyć następujące dokumenty:
- kwestionariusz wizowy (wypełnia się na miejscu);
- paszport (ważny co najmniej 6 miesięcy);
- kserokopię paszportu (stronę ze zdjęciem);
- zdjęcie;
Jednokrotna wiza na okres do trzech miesięcy kosztuje 55$,dwukrotna wiza kosztuje 75$, trzykrotna 110 $, wielokrotna i jej przedłużenie do 1 roku kosztuje 205$.
Termin oczekiwania na wizę wynosi 7 dni.
Do uzyskania wielokrotnych wiz RK z okresem ważności – jeden rok dla przewozowych przedsiębiorstw wymaga się:
- noty MSZ Polski
albo
- pisemnej zgody ZMPD w Polsce
- paszport i kserokopia paszportu
- zaświadczenie lekarskie, że nie są nosicielami HIV
- blankiet zezwolenia (Ministerstwa Transportu i Komunikacji RK)
- prawo jazdy
- dokumenty pojazdu
- zdjęcie
Okres oczekiwania na wizę - 7 dni.
W wyjątkowych sytuacjach okres ten może być skrócony do 3-5 dni roboczych (wyłączając święta oraz dni wolne od pracy w Kazachstanie). Dodatkowej opłacie za ekspres podlegają wyłącznie faktyczne koszty. Ten system opłaty funkcjonuje czasowo.
Jednokrotna wiza prywatna na okres do trzech miesięcy kosztuje 55$.
Wiza tranzytowa
Podstawą do uzyskania tranzytowej wizy Republiki Kazachstanu jest posiadanie ważnej wizy państwa trzeciego (do którego zmierza podróżujący przez terytorium Republiki Kazachstanu) oraz ważny bilet przejazdowy z potwierdzeniem w nim daty wyjazdu z punktu przesiadki na terytorium Republiki Kazachstanu.
Cudzoziemiec musi wyjechać nie później niż 72 godziny od momentu przekroczenia granicy Kazachstanu lub przybycia do portu lotniczego, znajdujące się na terytorium Republiki Kazachstanu.
W przypadku gdy istnieje potrzeba otrzymania wizy tranzytowej w obydwie strony, są wydawane wizy-podwójne .
W celu uzyskania tranzytowej wizy należy złożyć następujące dokumenty:
 oryginał i kserokopię wyżej wymienionego biletu;
 oryginał i kserokopię wizy państwa trzeciego oraz ten sam komplet dokumentów, co przy składaniu na wizę biznesowa
Wiza tranzytowa RK w jedną stronę kosztuje 20$. Termin oczekiwania na wizę wynosi 7 dni.
Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności