GITD - treść główna

INFORMACJA 93/2002

dot. Austria przewozy osób mikrobusami

INFORMACJA 93/2002

zmieniająca INFORMACJĘ Nr 26/2002

Zgodnie z informacją austriackiego Ministerstwa Transportu, Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że zarobkowe przewozy okazjonalne osób pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu do 9 osób wraz z kierowcą do/z Austrii mogą być wykonywane przez uprawnionych – wg przepisów wewnętrznych kraju macierzystego – przewoźników i podlegają obowiązkowi zezwoleń.
Wniosek o wydanie zezwolenia należy przesłać do Federalnego Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii Republiki Austrii :

Bundesministerium fur Verkehr,
Innovation und Technologie,
Mrs Kaufmann
A-1030 Wien, Radetzkystrasse 2,
Tel.0043/1/71162/1210
Fax 0043/1/71162/1299

Podanie o wydanie zezwolenia musi być wniesione pod wskazany wyżej adres z załączonymi do wniosku następującymi dokumentami i szczegółowymi informacjami:
1. Uwierzytelnione tłumaczenie na jęz. niemiecki, licencji zezwalającej na prowadzenie zarobkowego transportu, zgodnie z prawem kraju rejestracji pojazdu bądź inny dokument właściwego ministerstwa (zgodny z prawem obowiązującym w kraju przewoźnika) potwierdzający, że taka licencja nie jest konieczna,
2. Imię, nazwisko i adres przewoźnika,
3. Termin wykonywania przejazdu przez Austrię,
4. Nr rejestracyjny pojazdu przewożącego osoby,
5. Opłata za zezwolenie wynosi 123,35 € i jest płatna na konto:

Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie
Ősterreichische Postsparaksse (PSK) BLZ 60.000 Nr. 5040.003.

Dodatkowo władze austriackie wymagają następujących informacji :
 Trasę planowanego przewozu,
 Miejsce rozpoczęcia i zakończenia przewozu,
 Miejsce przekroczenia granicy austriackiej,
 Częstotliwość wykonywania przewozu.

Po otrzymaniu wymaganych informacji i wniesieniu opłaty zezwolenie zostanie wydane
i przesłane pocztą.
Zezwolenie ważne jest na jazdę tam i z powrotem i musi być okazywane każdorazowo austriackim organom kontrolnym.
Austriackie ministerstwo zwraca uwagę, że możliwość otrzymania zezwolenia na granicy, przewidziana jest tylko w wyjątkowych wypadkach.
Pojazdy nie posiadające stosownego zezwolenia nie będą wpuszczane na terytorium Austrii.
Wykonywanie zarobkowych przewozów mikrobusami na terytorium austriackim bez zezwolenia jest sprzeczne z przepisami i będzie przedmiotem dochodzenia. Równocześnie z dochodzeniem będzie pobrane zabezpieczenie w wysokości około 1453€. Przedsiębiorca w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia dochodzenia może wnieść odwołanie do właściwego urzędu (adres urzędu znajduje się na potwierdzeniu pobrania zabezpieczenia). W przypadku, jeśli odwołanie nie zostanie wniesione, zabezpieczenie będzie zaliczone na poczet kary.
Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi przewoźnicy wykonujący przewozy osób do/z Austrii muszą posiadać licencję przewozową (d. koncesję) z ważnością na terytorium Austrii.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności