GITD - treść główna

INFORMACJA 90/2002

dot. Ukraina opłaty dla polskich przewoźników

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego, informuje, że Strona ukraińska podczas posiedzenia polsko-ukraińskiej Komisji ds. międzynarodowych przewozów drogowych (Sieniawa 10-11 lipca 2002r.) potwierdziła, że jedyną opłatą jaka może być pobierana od przewoźników polskich jest jednolita opłata wprowadzona ukraińską Ustawą o jednolitej opłacie celnej, płaconej na przejściach granicznych ukraińskiej granicy państwowej. Pobranie jednolitej opłaty potwierdzane jest przez służby celne na specjalnym druku. Wysokość opłaty nie przekracza 10 Euro nie licząc opłaty za przekroczenie nacisku na oś.
Jednolita opłata celna obowiązuje zarówno ukraińskich obywateli jak i obcokrajowców, przekraczajšcych granicę Ukrainy oraz pobierana jest za przeprowadzenie na przejściach granicznych odprawy celnej ładunków i środków transportowych, za przeprowadzenie kontroli sanitarnej, fitosanitarnej, radiologicznej oraz ekologicznej ładunków i środków transportu, za poruszanie się pojazdów po drogach samochodowych na terenie Ukrainy (za każdy kilometr przejazdu) oraz za przejazd tych środków transportowych których, ogólna masa, wymiary gabarytowe oraz obciążenie osiowe przewyższajš normy ustalone przez prawo.
Zgodnie z Artykułem 7 Ustawy Ukrainy o jednolitej opłacie celnej, opłacanej na przejściach granicznych ukraińskiej granicy państwowej : Z przewoźników obcokrajowych, prowadzących działalność na podstawie umów międzynarodowych Ukrainy, uchwalonych przez Werchownš Radę (Parlament) Ukrainy, jednolitš opłatę celnš pobiera się odpowiednio do warunków tych umów, czyli na podstawie pkt. 2 art. I Umowy pomiędzy Rządem Ukrainy a Rządem RP o międzynarodowych przewozach samochodowych z dnia 18 maja 1992 roku, polscy przewośnicy są zwolnieni z opłat za przejazd drogami samochodowymi za każdy kilometr przejazdu (w tabeli zaznaczeni znaczkiem*).
Poniżej w tabeli podane są stawki opłaty celnej pobierane zgodnie z Art. 5 niniejszej ustawy. Wymogi w stosunku do polskich przewoźników co do pobierania na terytorium Ukrainy jakichkolwiek innych opłat nie przewidzianych podanš Ustawš sš niezgodne z prawem ukraińskim. BOTM zwraca się z prośbą o przesyłanie na numer faxu +48 22 822 45 30 przypadków pobierania innych opłat niż opisanych w niniejszej informacji.
Tabelka do informacji 90.
W załączeniu wersja ukraińska niniejszej informacji (część 1 2 3)

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności