GITD - treść główna

INFORMACJA 74/2002

dot. Przewozy na potrzeby własne

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie przypomina, że:

1. zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 125 p. 1371 z późn. zm.) przewozy drogowe na potrzeby własne od dnia 1 stycznia 2002r. mogą być wykonywane po uzyskaniu od właściwego dla siedziby przedsiębiorcy starostwa, zaświadczenia i wypisu potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

2. zaświadczenie od starosty nie jest wymagane przy przewozach drogowych na potrzeby własne w zakresie działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz od innych jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Podmioty, wymienione w pkt. 2, w celu wpisania do rejestru pojazdów i przedsiębiorców wykonujących niezarobkowe międzynarodowe przewozy drogowe, prowadzonego w BOTM winny przedłożyć;

A) zaświadczenie wydane przez urząd gminy właściwy dla siedziby przedsiębiorcy lub inne urzędowe potwierdzenie prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego lub urzędowe potwierdzenie nie prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki organizacyjne
B) NIP - decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego(w przypadku braku działalności NIP osoby fizycznej)
C) REGON
D) dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego - w przypadku pojazdu nie będącego własnością przedsiębiorcy- również prawo dysponowania pojazdem
E) dokument potwierdzający potrzebę i charakter przewozu -umowa lub faktura pro-forma w języku polskim lub tłumaczona na jęz. polski

Dokumenty A) i D) powinny być przedstawione w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, urzędy wydające dany dokument lub upoważnionego pracownika BOTM na podstawie okazanych do wglądu oryginałów. Opłata skarbowa wynosi 0,50 groszy za każdy załącznik składany w BOTM.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności