GITD - treść główna

INFORMACJA 106/2002

dot. Zezwolenia niemieckie jednorazowe z miesiąca stycznia oraz zezwolenia włoskie

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że od dnia 18 grudnia 2002 r. rozpoczyna się wydawanie jednorazowych zezwoleń niemieckich oraz limitowanych zezwoleń włoskich na rok 2003
I
1. Do czasu zatwierdzenia Komunikatu Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zasad wydawania zezwoleń w roku 2003 zezwolenia niemieckie wydawane będą według następujących zasad:
 zezwolenia ogólne nieekologiczne – wydawane będą w liczbie 2 szt. miesięcznie na każdy uprawniający pojazd nieekologiczny, z możliwością jednorazowego pobrania limitu przypadającego na jeden miesiąc
 zezwolenia ogólne ekologiczne – wydawane będą w liczbie 3 szt. miesięcznie na każdy uprawniający pojazd, z możliwością jednorazowego pobrania limitu przypadającego na jeden miesiąc
 zezwolenia ogólne EURO2+S – wydawane będą w liczbie 4 szt. na każdy uprawniający pojazd, spełniający normy EURO2+S, z możliwością jednorazowego pobrania limitu przypadającego na jeden miesiąc
 Przedsiębiorca, który utracił certyfikat E2 +S może odebrać inne zezwolenia w ilości pomniejszonej o pobrane zezwolenia E2+S
 W razie ponownego uzyskania certyfikatu E2+S pobór zezwoleń zostanie zwiększony o przysługującą różnicę pomiędzy wydanymi zezwoleniami
 Maksymalna liczba jednorazowych zezwoleń niemieckich będąca w posiadaniu przewoźnika nie może przekroczyć należnego mu jednomiesięcznego limitu tych zezwoleń
 Pobór zezwoleń w ramach limitu może następować sukcesywnie, w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych i nie może przekroczyć należnego jednomiesięcznego limitu zezwoleń
2.Zezwolenie roczne niemieckie zmniejsza limit zezwoleń jednorazowych niemieckich przypadający miesięcznie na 1,5 uprawnienia (rozliczenie w zależności od przyjętego systemu rozdziału jednorazowych zezwoleń niemieckich)
3.Każde zezwolenie roczne EKMT/CEMT blokuje miesięczny pobór zezwoleń jednorazowych niemieckich przypadających na jedno uprawnienie EURO2 lub EURO3


II

1. Do czasu zatwierdzenia Komunikatu Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zasad wydawania zezwoleń włoskich w roku 2003:
 ustala się limit zezwoleń włoskich loco, dla poszczególnych przewoźników w wysokości odpowiadającej 95% zezwoleń pobranych w 2002 roku w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 15 listopada 2002r.
 roczne limity zezwoleń, przypadające przewoźnikom w 2003 roku podzielone są na poszczególne kwartały
 maksymalna liczba zezwoleń będących w posiadaniu przedsiębiorcy, nie może przekroczyć: 2 szt. na każdy uprawniony pojazd
 pobór kolejnych zezwoleń z limitu może następować sukcesywnie w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych (w tym także niezwróconych z roku 2002 w dwukrotnej ilości niewzwróconych zezwoleń) z zachowaniem zasady, że liczba zezwoleń będących w posiadaniu przedsiębiorcy, nie może przekroczyć: 2 szt. na każdy uprawniony pojazd
2. Zezwolenia roczne stałe ważne w roku 2003 powodują następujące ograniczenia poboru zezwoleń jednorazowych:
1) zezwolenie EKMT/CEMT ważne na terytorium Austrii i Włoch (I grupy) zmniejsza limit jednorazowych zezwoleń austriackich o 30 szt. lub 20 szt. austriackich i 15 szt włoskich;
2) zezwolenie EKMT/CEMT ważne na terytorium Włoch (II i III grupy) zmniejsza limit jednorazowych zezwoleń włoskich o 20 szt.;
3) Przewoźnikom, którzy w roku 2002 posiadali EKMT/CEMT, a nie otrzymają takich zezwoleń w roku 2002, podwyższone zostaną limity odpowiednio o jednorazowe zezwolenia włoskie w liczbie określonej w ust. 2 Jednakże ilość zezwoleń przypadająca firmie z tego tytułu nie może być większa niż ilość zezwoleń o jaką, z racji przyznania zezwolenia, zmniejszył się limit firmy w roku 2002.
4) Przewoźnicy, którzy otrzymali zezwolenia EKMT w 2003 roku ważne na terytorium Włoch lub Austrii i Włoch a z tego powodu zostanie im zmniejszona odpowiednia liczba zezwoleń jednorazowych (zgodnie z Komunikatem MI 19/2002), proszone są o podjęcie decyzji i przekazanie informacji dotyczącej rodzaju zezwoleń przeznaczonych do zmniejszenia, przed rozpoczęciem poboru zezwoleń jednorazowych
III
W zakresie i czasie obowiązywania Informacji przedsiębiorcy nie mogą zwracać się do Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego lub Dyrektora BOTM o dodatkowy przydział zezwoleń dla realizacji udokumentowanych zleceń i umów przewozowych.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności