GITD - treść główna

INFORMACJA 105/2002

dot. Realizacja wniosków licencyjnych z Listy K i Z, rozszerzajšca informację 99/2002.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2002r. zmieniającym Rozporządzenie (w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.), Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 24 września 2002 (Dz. U. Nr 173, poz. 1417):

- skreślony został § 1 w/w rozporządzenia dot. promes na wydanie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy oraz;

- skreślony został § 3 w/w rozporządzenia dot. liczby dodatkowych wypisów z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy dla przedsiębiorców prowadzšcych działalność gospodarczą w zakresie m.t.d. rzeczy.

Wobec powyższego BOTM nie przyjmuje wniosków dotyczących realizacji promes oraz dodatkowych wypisów z licencji, REALIZOWANE BĘDĄ TYLKOI WYŁĄCZNIE WNIOSKI Z LISTY K I Z.

Jednocześnie BOTM informuje, że w dniach 16 - 31 grudnia 2002r. będą przyjmowane wnioski dot. realizacji § 2 w/w rozporzadzenia dot. liczby licencji na wykonywanie mtd rzeczy dla przedsiębiorców, którzy do dnia 31 sierpnia 1997r. złożyli wnioski o udzielenie uprawnień na wykonywanie mtd rzeczy i zostali wpisani do rejestru firm oczekujących na uzyskanie takich uprawnień w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego czyli Lista K i Z.

Realizacja dotyczyć będzie wyłšcznie pojazdów na obszar zgodny z wnioskiem,Z WYŁĄCZENIEM AUSTRII.

Do wniosku dołączyć należy następujące dokumenty:
1. Druk (formularz) L1 - wniosek o udzielenie licencji
1.1 Druk (formularz) L2 - wykaz taboru
1.2 Druk (formularz) L3 - wykaz obszarów
2. Kserokopia dowód rejestracyjny (oryginał do wglądu)
2.1 prawo dysp. pojazdem umowa leasingu (oryginał do wglądu)
2.2 prawo dysp. pojazdem umowa najmu (oryginał do wglądu)
2.4 prawo dysponowania pojazdem umowa użyczenia
2.5 Atest (certyfikat) w przypadku posiadania ekologiczności
3. Kserokopia - wpis do ewidencji działalności gospodarczej
3.1 Kserokopia - umowa spółki cywilnej / jawnej
3.2 Kserokopia - rejestr handlowy / KRS (odpis)
3.3 Kserokopia akt notarialny spółki
4. Regon
5. NIP
6. Certyfikat kompetencji zawodowych
7. Gwarancja finansowa / bankowa
7.1 Zapytanie o karalność właśc. firmy / zarządu firmy
7.2 Druk (formularz) L7 - oświadczenie o zatrudnionych kierowcach
7.3 Druk (formularz) L7 - oświadczenie o braku zatrudnionych kierowców
8. Świadectwo kwalifikacji
9. Opłata skarbowa

UWAGA: W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub notarialnie. Wymagane są aktualne dokumenty.

Wszystkie wnioski muszą być złożone w dniach 16 - 31 grudnia 2002 r. w BOTM osobiście w okienku nr 11 na sali operacyjnej, w godzinach 8.00 - 15.00.
Wnioski mogą być składane drogą korespondencyjną do dnia 31.12.02. (decyduje data stempla pocztowego).


Ponadto Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że:

w dniu 21 grudnia br. (sobota) BOTM jest otwarty w godzinach 8.00 - 15.00,w dniu 24 grudnia br. (wtorek) BOTM jest otwarty w godzinach 8.00 - 12.00,w dniu 27 grudnia br. (piątek) BOTM jest zamknięty,w dniu 31 grudnia br. (wtorek) BOTM jest otwarty w godzinach 8.00 - 12.00.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności