GITD - treść główna

I

Certyfikaty wydawane są po przedłożeniu następujących dokumentów:

 
 • Wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (CP1),
 • kopia dowodu rejestracyjnego – zawierająca aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne albo kopia ważnego pozwolenia czasowego,
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego EURO III bezpieczny, EURO IV bezpieczny, lub EURO V bezpieczny, albo
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego EURO IV bezpieczny, EURO V bezpieczny, EEV bezpieczny lub EURO VI bezpieczny, albo
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa,kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i nieprzekraczającej 6 ton wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO IV/4 bezpieczny", „EURO V/5 bezpieczny", „EEV bezpieczny" albo „EURO VI/6 bezpieczny" (w szczególnych przypadkach dla pojazdów powyżej 6 ton).
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wymogów technicznych i bezpieczeństwa.
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatów:
  250 zł - wydanie certyfikatu dla pojazdu
  100 zł - wydanie certyfikatu dla przyczepy/naczepy.
 

II

Informacje dodatkowe

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) opłatę skarbową w wysokości 17 zł od dnia  1 stycznia 2020 r. należy wnosić na rachunek bankowy:

Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

I

Certyfikaty wznawiane są po przedłożeniu następujących dokumentów:

 
 • Wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (CP2),
 • kopia dowodu rejestracyjnego – zawierająca aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne albo kopia ważnego pozwolenia czasowego,
 • kopia dotychczas wydanego certyfikatu,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wznowienie certyfikatów:
  150 zł - wznowienie certyfikatu dla pojazdu,
  65 zł - wznowienie certyfikatu dla przyczepy/naczepy.
 

II

Informacje dodatkowe

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) opłatę skarbową w wysokości 17 zł od dnia  1 stycznia 2020 r. należy wnosić na rachunek bankowy:

Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

I

Wykaz dokumentów

 
 • wniosek o zmianę certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (CP3),
 • kopia dowodu rejestracyjnego albo kopia ważnego pozwolenia czasowego,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za zmianę certyfikatu (30 zł).
 

II

Informacje dodatkowe

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) opłatę skarbową w wysokości 17 zł od dnia  1 stycznia 2020 r. należy wnosić na rachunek bankowy:

Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

 

I

Wykaz dokumentów

 
 • Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (CP4),
 • oświadczenie o utraceniu / zniszczeniu certyfikatu (OCP),
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika certyfikatu (30 zł).
 

II

Informacje dodatkowe

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) opłatę skarbową w wysokości 17 zł od dnia  1 stycznia 2020 r. należy wnosić na rachunek bankowy:

Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności