GITD - treść główna

Międzynarodowa Konferencja w zakresie kontroli drogowych towarów niebezpiecznych w Unii Europejskiej.

W dniach 11-12 kwietnia 2005 r. w budynku Ministerstwa Infrastruktury, odbyła się Międzynarodowa Konferencja w zakresie kontroli drogowych towarów niebezpiecznych w Unii Europejskiej. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele służb kontrolnych i administracji rządowej następujących państw: Austrii, Anglii, Belgii, Czech, Finlandii, Holandii, Luxemburgu, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Francji oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej. Konferencję otworzył Pan Ryszard Krystek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. polityki transportowej, przedstawiając problematykę transportu drogowego w Polsce oraz założenie na lata 2005-2025. Głównym tematem konferencji była wymiana doświadczeń poszczególnych państw, w zakresie prowadzenia kontroli drogowych oraz zmiany przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Jednym z ważniejszych, z punktu widzenia ujednolicenia sytemu prawnego we wszystkich państwach Unii Europejskiej, był referat Pana Erkki Laakso, przedstawiciela Komisji Europejskiej na temat zmiany Dyrektywy Rady 95/50/EC w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowych transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Dyrektywa 95/50/EC została implementowana do polskiego systemu prawnego w formie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r w sprawie formularza listy kontrolnej (Dz.U. Nr 237 poz.2014). Ponadto referaty wygłosili między innymi:. Pan Seweryn Kaczmarek, Główny Inspektor Transportu Drogowego, na temat działalności kontrolnej oraz współpracy krajowej oraz międzynarodowej Inspekcji Transportu Drogowego;. Pan Krzysztof Grzegorczyk, Doradca Ministra w Ministerstwie Infrastruktury w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, na temat implementacji przepisów unijnych do prawa polskiego;. Pan Andrzej Kolasa, Zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, na temat badań i dopuszczania pojazdów oraz innych urządzeń transportowych do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;. Pani Marianna Heislers, przedstawicielka Ministerstwa Transportu Łotwy, na temat działalności służb kontrolnych w zakresie kontroli drogowych towarów niebezpiecznych. W części roboczej konferencji przedstawiciele poszczególnych państw, przedstawili zakres zaawansowania we wprowadzaniu w życie zmian umowy europejskiej w zakresie międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w skrócie zwaną umową ADR. Ostatnia nowelizacja umowy ADR powinna być w pełni respektowana przez służby kontrolne wszystkich państw, które ratyfikowały umowę, od dnia 01 lipca 2005r. Stan zaawansowania wdrażania do systemu prawnego zmian umowy ADR, jest zróżnicowany, niektóre państwa w pełni wdrożyły zmiany, wydając tekst jednolity nowych przepisów, inne państwa opublikowały zmiany do umowy ADR. Polska opublikowała roboczy tekst zmian umowy ADR na stronach internetowych www.tdt.pl, natomiast w najbliższym czasie ma ukazać się tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw. Kolejne poruszane problemy to między innymi:. - problemy interpretacyjne zmian do umowy ADR;. - wdrażanie nowego działu 1.10 w zakresie ochrony towarów niebezpiecznych;. - zagadnienia związane z wymogiem tworzenia planów ochrony dla przedsiębiorstw zaangażowanych w proces transportowy towarów niebezpiecznych dużego ryzyka, przepis 1.10.3;. - interpretacja zapisów dotyczących miejsc czasowego przechowywania towarów niebezpiecznych podczas przewozu, przepis 1.10.1.4;. - szkolenie pracowników służb kontrolnych w zakresie kontroli drogowych towarów niebezpiecznych w poszczególnych państwach;. Organizacja tego rodzaju konferencji przyczynia się do jednolitego sposobu interpretacji przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, a co za tym idzie jednolitego systemu wymagań stawianych przez służby kontrolne w poszczególnych krajach.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności