GITD - treść główna

Komunikat w sprawie wprowadzenia ograniczeń bezpośredniego dostępu do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - aktualizacja

W związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-Co V-2, mając na względzie

ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, a w tym także stanu

epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) w okresie od dnia 23 marca 2020 r. do 31 marca

2020 r., a od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566)

wykonywanie zadań przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, podlega

ograniczeniom polegającym na wykonywaniu zadań przez GITD w sposób wyłączający

bezpośrednią obsługę interesantów.

Wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów na Sali Obsługi Klienta GITD oraz Biurze Podawczym GITD. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Biura do spraw Transportu Międzynarodowego znajdują się pod adresem https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/news/informacja-13-2020/ oraz https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/news/informacja-18-2020/.

Wstrzymuje się bezpośrednie przyjmowanie interesantów w GITD w sprawach wykroczeń dotyczących naruszenia przepisów w zakresie przekraczania przez kierowców ustalonych limitów prędkości oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem www.canard.gitd.gov.pl w zakładce aktualności.

W sprawach dotyczących zamówień publicznych szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bip.gitd.gov.pl/zamowienia-publiczne/.

W sprawach obsługi klientów viaTOLL szczegółowe informacje dotyczące otwarcia Punktów Obsługi Klienta viaTOLL znajdują się pod adresem https://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-osobowe/aktualnosci oraz https://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezarowe/aktualnosci.

Wstrzymuje się bezpośrednie przyjmowanie interesantów w GITD w szczególności w celu przeglądania akt spraw administracyjnych, w sprawach skarg i wniosków oraz bezpośrednie przyjmowanie korespondencji papierowej od interesantów.

Pisma związane z postępowaniami administracyjnymi (podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być przekazywane za pośrednictwem operatora pocztowego, podmiotu świadczącego usługi kurierskie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.  U. z  2020 r. poz. 346).

Pozostałe pisma mogą być przekazywane w sposób określony powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dodatkowo dokumenty na Biuro Podawcze GITD można również składać w miejscu do tego wyznaczonym (oklejony plastikowy pojemnik, bez potwierdzenia daty przyjęcia), w pomieszczeniu Sali Obsługi Klienta GITD od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 10:30.

Odwołuje się wszelkie spotkania, konferencje i szkolenia, które miały odbyć się w GITD.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności