GITD - treść główna

Informacja o działalności Inspekcji Transportu Drogowego w 2004 r.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2004 roku inspektorzy ITD przeprowadzili 107 251 kontroli drogowych, z czego 60 193 dotyczyło przewoźników krajowych, zaś pozostałe 47 058 przewoźników zagranicznych. W wyniku działalności kontrolnej Inspekcji wydanych zostało 31 655 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary na przewoźników na łączną kwotę około 42 mln zł. Ponadto na zlecenie Głównego Inspektora inspektorzy przeprowadzili 314 kontroli w przedsiębiorstwach wykonujących transport drogowy. W omawianym okresie przeprowadzono 3 196 kontroli w zakresie dopuszczalnych wymiarów pojazdów, nacisków na oś i masy pojazdów, z czego 2 259 kontroli dotyczyło przewoźników krajowych a 937 przewoźników zagranicznych. W wyniku tych kontroli wydano 759 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary za przekroczenie dopuszczalnych wymiarów, nacisków i mas na łączną kwotę około 1, 2 mln zł. W związku z zadaniem nałożonym na Inspekcję ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) dotyczącym egzaminów na doradców przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w okresie trzech kwartałów 2004 roku przeprowadzonych zostało 29 postępowań egzaminacyjnych. Do egzaminów przystąpiło 596 osób, z czego 328 uzyskały uprawnienia doradcy, co stanowi 55% zdających. W ciągu 9 miesięcy 2004 r. odbyło się 5 spotkań Zespołu Konsultacyjno-Doradczego, w którego skład wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych, działającego przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego. Tematyką tych spotkań było głównie funkcjonowanie Inspekcji Transportu Drogowego po 1 stycznia 2004 roku oraz kierunki działania inspektoratów na rok 2004. Ponadto prowadzono konsultacje na temat projektu ustawy o czasie pracy kierowców. Dyskutowano również na temat realizacji ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Omawiano także wyniki akcji? Bezpieczny Autokar? Odbywały się również spotkania zespołów konsultacyjno-doradczych działających przy Wojewódzkich Inspektorach Transportu Drogowego. informacja_o_inspekcji 30, 30 kB.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności