GITD - treść główna

WARIANT 1: Przejazd pojazdu zwolnionego służb wyposażonego w urządzenie

pokładowe viaAUTO / viaTOLL

WJAZD

WYJAZD

• Pojazd wjeżdża otwartym, niezajętym przez inne pojazdy pasem wjazdowym (oznaczonym zieloną strzałką oraz w przypadku PPO logiem viaTOLL), nie pobierając żadnego biletu.

UWAGA! Przejazd poszerzonym pasem serwisowym nie jest możliwy do zastosowania w tym wariancie.

Otwarcie szlabanu:

Szlaban otwiera się automatycznie w trakcie przejazdu pojazdu przez pas wjazdowy.

 

• Pojazd wyjeżdża otwartym, niezajętym przez inne pojazdy pasem wyjazdowym (oznaczonym zieloną strzałką).

UWAGA! Przejazd poszerzonym pasem serwisowym nie jest możliwy do zastosowania
w tym wariancie.

Otwarcie szlabanu:

Manualne – dla pojazdu będącego w akcji inkasent powinien bezzwłocznie otworzyć szlaban.

Automatyczne – dla pojazdu powracającego
z akcji
ViaAuto / ViaToll otworzy szlaban automatycznie.

 

WARIANT 2: Przejazd pojazdu zwolnionego służb, niewyposażonego w urządzenie pokładowe viaAUTO / viaTOLL, niebędącego w akcji

WJAZD

WYJAZD

• Pojazd wjeżdża otwartym, niezajętym przez inne pojazdy, pasem wjazdowym (oznaczonym zieloną strzałką) pobierając bilet.

Szlaban otwiera się automatycznie po pobraniu biletu.

 

• Pojazd wyjeżdża otwartym, niezajętym przez inne pojazdy, pasem wyjazdowym (oznaczonym zieloną strzałką) przeznaczonym do obsługi manualnej.

Otwarcie szlabanu

Manualne – dla pojazdu ustawowo zwolnionego
z opłaty stosowana jest procedura zwolnienia
z opłaty za przejazd, która wymaga zatrzymania pojazdu na pasie poboru opłat w celu weryfikacji uprawnienia danego pojazdu do zwolnienia z opłaty.

 

Czas obsługi przejazdu dla takiego przypadku jest zbliżony do czasu obsługi użytkownika płacącego za przejazd.

 

WARIANT 3: Przejazd pojazdu zwolnionego służb, będącego w akcji

WJAZD

WYJAZD

• Zalecany jest wjazd otwartym, niezajętym przez inne pojazdy, pasem wjazdowym (oznaczonym zieloną strzałką) pobierając bilet.

• W przypadku korzystania z pasa poszerzonego, szlaban  jest otwierany zdalnie przez pracownika nadzoru.

 

• Pojazd wyjeżdża czynnym przeznaczonym do obsługi manualnej, niezajętym przez inne pojazdy, pasem wyjazdowym (oznaczonym zieloną strzałką) lub poszerzonym prawym skrajnym pasem wyjazdowym.

 

Otwarcie szlabanu:

Manualne – szlaban otwierany jest przez inkasenta lub zdalnie przez pracownika nadzoru
z pomieszczenia kontroli.

 

WARIANT 4: Przejazd kolumny pojazdów uprzywilejowanych zwolnionych służb

WJAZD

WYJAZD

• Przejazd kolumny pojazdów uprzywilejowanych powinien być wcześniej zgłoszony do pracownika nadzoru z danego obszaru. Pracownik odnotowuje w rejestrze zmiany każdy przejazd.

• Zaleca się przejazd kolumny pojazdów uprzywilejowanych  poszerzonym, skrajnym, prawym pasem.

- W przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia, pierwszy pojazd z kolumny powinien użyć przycisku „POMOC” znajdującym się na podajniku i poinformować o przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych.

Otwarcie szlabanu:

Manualnie – szlaban otwierany jest zdalnie przez pracownika nadzoru.

Manualnie – W przypadku wystąpienia awarii przed zbliżającą się kolumną pojazdów zwolnionych szlaban może być wypięty ręcznie przez inkasenta tak by przejazd kolumny pojazdów zwolnionych odbył się bezkolizyjnie i bez zbędnej zwłoki.

• Przejazd kolumny pojazdów uprzywilejowanych powinien być wcześniej zgłoszony do pracownika nadzoru danego obszaru. Pracownik Nadzoru odnotowuje w rejestrze zmiany każdy przejazd.

• Zaleca się przejazd kolumny pojazdów uprzywilejowanych poszerzonym, skrajnym prawym pasem.

 

Otwarcie szlabanu:

Manualnie – szlaban otwierany jest zdalnie przez pracownika nadzoru.

Manualnie – W przypadku wystąpienia awarii przed zbliżającą się kolumną pojazdów zwolnionych szlaban może być wypięty ręcznie przez inkasenta tak by przejazd kolumny pojazdów zwolnionych odbył się bezkolizyjnie i bez zbędnej zwłoki.

 

Od opłat za przejazd autostradą zgodnie z Art. 37 g Ustawy z dnia 27 października 1994
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, są zwolnione:

  1. pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zespołów ratownictwa medycznego, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

1a) pojazdy, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.2) ), poruszające się jako pojazdy uprzywilejowane i uczestniczące w akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego;

  1. pojazdy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
  2. pojazdy drogowej spółki specjalnego przeznaczenia podczas wykonywania jej zadań spółki jako zarządcy autostrady;
  3. pojazdy spółki, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację, bądź wyłącznie eksploatację autostrady podczas wykonywania zadań spółki jako zarządcy autostrady.

 

 

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności