Strona główna

WITD

Organami Inspekcji Transportu Drogowego są Główny Inspektor oraz wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej. Podział organizacyjny inspekcji pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju, w skład którego wchodzi 16 województw. Wojewódzcy inspektorzy podlegają Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, który koordynuje, nadzoruje i kontroluje ich działalność.
Do zadań inspektorów zatrudnionych w WITD należy kontrolowanie dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne, kontrola ruchu drogowego oraz przestrzegania przepisów w zakresie transportu, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy kierowców. Inspektoraty nadzorują także przestrzeganie zasad i warunków transportu zwierząt oraz towarów niebezpiecznych. Kontroli podlegają kierowcy i przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne. Stwierdzone przez inspektorów naruszenia trafiają do Centralnej Ewidencji Naruszeń, prowadzonej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

 

Copyright 2008 GITD.