Strona główna

KONTAKT

W celu uzyskania informacji merytorycznych proszę o kontaktowanie się pod numery dyżuru telefonicznego w WITD

 

Dyżury telefoniczne

WITD

Miasto

Dyżury- godz. 9-15

Tel.

DL1 Wrocław Środa 71 326-51-65
BD2 Bydgoszcz Piątek 52 323-83-56
LB3 Lublin Czwartek 81 740-69-73
GR4 Gorzów Poniedziałek 95 72-55-101
LD5 Łódź Piątek 42 639-80-68
ML6 Kraków Poniedziałek 12 416-51-22
WA7 Radom Poniedziałek 48 629-87-43
OP8 Opole Wtorek 77 474-21-22
RZ9 Rzeszów Wtorek 17 850 40 26 wewn. 308
BL10 Białystok Piątek 85 66-23-077
GD11 Gdańsk Czwartek 58 524-12-80
KA12 Katowice Wtorek 32 42-88-150
KI13 Kielce Czwartek 41 362-54-00
OL14 Olsztyn Środa 89 533 63 47
PO15 Poznań Środa 61 656-77-21
SZ16 Szczecin Środa 91 311-56-40
GITD   Piątek 22 22 04 845

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa
Sekretariat :
tel.: 22 22 04 000
fax: 22 22 04 899

info@gitd.gov.pl


W sprawach dotyczących fotoradarów prosimy o kontakt z CANARD pod poniższym numerem telefonu
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD
Dyrektor Marcin Flieger

ul. Przyczółkowa 109a, 02-968 Warszawa
tel. 22 22 04 505
fax: 22 22 04 599

Infolinia pod numerem: (22) 22 - 04 - 500 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15.

Obsługa Interesantów: poniedziałek - piątek: 8:15 – 16:15

e-mail: canard@gitd.gov.pl


Główny Inspektor GI
Tomasz Połeć
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898


Zastępca Głównego Inspektora Zastępca GI
Mirosław Maksimiuk
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898


Dyrektor Generalny DG
Cezary Bańka

sekretariat: tel. 22 22 04 888


Biuro Nadzoru Inspekcyjnego BNI
Dyrektor Michał Rzemieniewski
sekretariat: tel. 22 22 04 839

fax: 22 22 04 893

Wydział ds. Inspekcji
fax: 22 22 04 893


Gabinet Głównego Inspektora GGI
Dyrektor Joanna Rutkowska
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898


Biuro Finansowo - Gospodarcze BFG

Dyrektor Agnieszka Wierchowiec
Sekretariat:
tel.: 22 22 04 727
fax: 22 22 04 899


Biuro Prawne BP
Dyrektor Renata Strachowska

sekretariat: tel. 22 22 04 829

fax: 22 22 04 895, 22 22 04 891


Biuro Spraw Wewnętrznych BSW

Dyrektor Artur Czapiewski

tel. 22 22 04 721

fax: 22 22 04 722

e-mail: bswgitd@gitd.gov.pl


Biuro ds. Elektronicznego Poboru Opłat BEPO

Dyrektor Monika Kujawa
tel.: 22 22 04 700
fax: 22 22 04 899


Zespół monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego faks: (22) 220 47 99, e-mail: skbepo@gitd.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego BDG

Dyrektor Małgorzata Wojtal-Białaszewska
tel.: 22 22 04 616
fax: 22 22 04 899


Biuro Informatyki i Łączności BIŁ

Dyrektor Tomasz Łata
tel.: 22 22 04 234
fax: 22 22 04 899


Biuro ds. Transportu Międzynarodowego BTM

Dyrektor Anna Brzezińska-Rybicka

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Sekretariat:
tel.: 22 220 43 11
fax: 22 220 43 06

Informacja: 22 220 43 17
e-mail: sekretariat.btm@gitd.gov.pl


Wydział Prasowy
Naczelnik Wydziału, Rzecznik prasowy
dr inż. Alvin Gajadhur
tel. 22 22 04 844

Wydział Prezydialny
Aleksandra Kobylska
tel. 22 22 04 853


W celu uzyskania informacji merytorycznych prosimy o kontaktowanie się pod numery stałego dyżuru w WITD

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza GITD

Copyright 2008 GITD.